Agent Login Form

Chính sách - Quản lý

Công tác kiểm kê đất đai tại Đồng Nai đã hoàn thiện

Ban chỉ đạo Kiểm kê Đất đai tỉnh Đồng Nai cho biết, 100% phường, xã trong tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ kiểm kê đất đai; 100% huyện, thị xã cũng hoàn thành hồ sơ kiểm kê đất đai cấp huyện. Việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên toàn tỉnh đã hoàn tất.

Theo kết quả kiểm kê đất đai, hiện nay, tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Đồng Nai đạt gần 590.000 ha, so với năm 2010 đã giảm gần 950 ha. Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai lý giải, diện tích đất tự nhiên giảm vì bản đồ địa chính các xã trên địa bàn tỉnh trước đây chỉnh lý từ bản đồ địa chính cũ hoặc thành lập bằng phương pháp thủ công.

kiểm kê đất đai
Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai

Hiện nay, đo đạc lại theo phương pháp mới, diện tích tự nhiên của các xã phần lớn không chính xác so với thực tế. Do đó, diện tích đất tự nhiên giảm vẫn không ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ vào kết quả kiểm kê đất đai mới, đất nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai chiếm hơn 80% tổng diện tích đất tự nhiên, đất chưa được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào có 13 ha. Hiện tại, Đồng Nai có trên 8.500 ha đất khu công nghiệp, so với năm 2010 đã giảm gần 700 ha; đất cụm công nghiệp có 544 ha, so với năm 2010 đã giảm hơn 470 ha. Tình trạng này là do trước đây Đồng Nai đã có quyết định thu hồi đất hoặc giao đất cho một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhưng vẫn chưa triển khai thực hiện nên không đưa vào trong danh mục.

Cụ thể, toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 473.000 ha đất nông nghiệp, so với năm 2010 đã tăng gần 5.000 ha do nhận bàn giao đất của một số đơn vị quân đội. Nhưng trong tỉnh hiện nay chỉ có 32.000 ha đất trồng lúa, so với năm 2010 đã giảm hơn 7.000 ha. Nguyên nhân của tình trạng này là một số diện tích đất trồng lúa nằm trong quy hoạch dự án hoặc thiếu nước nên người dân bỏ hoang hoặc chuyển sang trồng những loại cây khác, bị thu hồi.

(Theo Công an nhân dân Online) 
 

Có thể bạn quan tâm