Agent Login Form

Xây dựng - Hoàn công

Ai cấp giấy hoàn công?

 Nhà tôi được cấp phép xây dựng 1 trệt, 1 lửng, 1 lầu, 1 sân thượng có mái che (chuồng cu). Do giá vật liệu tăng cao, tôi chỉ xây 1 trệt, 1 lầu, 1 chuồng cu. Tổng diện tích xây dựng, tổng chiều cao tầng đều không vượt quá diện tích cho phép, ngoài kích thước chuồng cu có thay đổi so với giấy phép.


Cụ thể, giấy phép cho kích thước chuồng cu là 2x 3m nhưng thực tế xây dựng là 3 x4,5m. Tôi muốn hỏi:

1. Như vậy nhà của tôi có được cấp phép hoàn công?

2. Thời gian trả lời kết quả kể từ khi cơ quan chức năng nhận đầy đủ hồ sơ xin cấp phép hoàn công là bao nhiêu ngày?

Mong được tư vấn trả lời. Xin cảm ơn.

Minh Mtk (baohong70@...)

- Phòng cấp phép Sở Xây dựng TP.HCM trả lời:

1. Theo công văn số 561/GĐ-GĐ1 ngày 27-10-2008 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, đối với trường hợp công trình xây dựng sai với thiết kế được nêu trong giấy phép xây dựng:

Theo quy định tại mục V phần II thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14-2-2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với giấy phép xây dựng đã được cấp phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình.

Tuy nhiên, chỉ khi thay đổi thiết kế khác với nội dung ghi trong giấy phép xây dựng được quy định tại điều 64 của Luật xây dựng như địa điểm, vị trí xây dựng, cốt xây dựng, chỉ giới đường đỏ, diện tích xây dựng… thì mới phải xin điều chỉnh giấy phép trước khi xây dựng công trình theo thiết kế điều chỉnh.

Đối với những nội dung điều chỉnh không làm thay đổi các yêu cầu được quy định trong giấy phép xây dựng nói trên thì chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế (đối với những công trình phải thuê nhà thầu thiết kế) tự chịu trách nhiệm và không phải xin lại giấy phép xây dựng, những thay đổi đó được thể hiện trong bản vẽ hoàn công.

Do đó, sau khi có biên bản hoàn công, trường hợp xây dựng sai với thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng mà theo quy định phải xin điều chỉnh thiết kế trước khi xây dựng thì chủ đầu tư phải bị xử lý vi phạm xây dựng theo quy định. Sau khi thực hiện xong quyết định xử lý vi phạm, ông/bà liên hệ với ủy ban nhân dân quận huyện nơi căn nhà tọa lạc để được xem xét, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu theo quy định.

2. Hiện nay, theo quy định thì cơ quan nhà nước không thực hiện cấp phép hoàn công như trước. Việc hoàn công (hay hoàn thành công trình xây dựng) được thực hiện theo quy định tại điều 27- quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17-1-2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo đó, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo đúng quy định, làm cơ sở để đăng ký thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Trong thời hạn 12 tháng sau khi xây dựng hoàn thành công trình, chủ đầu tư phải lập thủ tục để đăng ký quyền sở hữu công trình.

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng được áp dụng theo mẫu số 12 hoặc mẫu số 13 - phụ lục ban hành kèm theo QĐ số 04/2006/QĐ-UBND nêu trên (tùy thuộc giấy phép xây dựng đã cấp theo quy định vào thời điểm hiện hành).

Phòng cấp phép Sở Xây dựng TP.HCM

 

Có thể bạn quan tâm