Agent Login Form

Xây dựng - Hoàn công

Điều kiện cấp phép xây dựng tạm

Hỏi: Tôi có mua giấy tay một lô đất 4 x 11 m ở huyện Bình Chánh, Tp.HCM với hiện trạng là đất trồng cây lâu năm.

Nay tôi muốn xây dựng tạm nhà ở theo quy định của Quyết định 68 thì có được không?

Nguyễn Anh Sang (nasang86@...)

 

- Trả lời:

Theo Điều 8 Quyết định 68 ngày 14-9-2010 của UBND Tp.HCM (quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn Tp.HCM), việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quy hoạch; chủ đầu tư có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định...

Giấy tờ hợp pháp nêu trên gồm có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để xây dựng công trình kèm theo giấy tờ pháp lý xác định chủ đầu tư đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất; các loại giấy tờ khác về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật.

Nếu không hội đủ các điều kiện này thì bạn không thể làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm.
 

LS LÊ BỬU THÀNH
(Theo PL TPHCM)

 

Có thể bạn quan tâm

Cấp phép xây dựng tạm

Cấp phép xây dựng tạm

Hỏi: Sau khi mua một miếng đất thổ cư, đã có “giấy đỏ”, tôi xin cấp phép xây...