Agent Login Form

Xây dựng - Hoàn công

Tháo dỡ nhà xây không phép

Hỏi: Ông M. có hành vi xây dựng nhà trái phép từ năm 2004. Đến năm 2008, UBND quận H mới lập biên bản xử lý vụ việc, sau đó ban hành quyết định tháo dỡ phần căn nhà xây dựng trái phép của ông M.

Hỏi quyết định của UBND quận H có hợp pháp không? Tại sao?

- Trả lời:

Theo thư trình bày, căn nhà xây không phép năm 2004 nhưng không rõ vào ngày tháng nào của năm 2004. Do Luật xây dựng có hiệu lực vào ngày 1-7-2004 nên những căn nhà xây không phép trước ngày 1-7-2004 sẽ giải quyết khác với nhà xây không phép sau ngày 1-7-2004. Vì vậy, có thể chia làm hai trường hợp như sau:

1. Nếu căn nhà xây không phép trước ngày 1-7-2004

Căn cứ quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28-2-2005 của Thủ tướng Chính phủ, về nguyên tắc các công trình này được phép tồn tại cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch về xây dựng, nếu căn nhà không phù hợp với quy hoạch về xây dựng, nhưng khi chủ công trình phá dỡ công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch sẽ được đền bù theo quy định của pháp luật.

Do đó, trong trường hợp này, UBND huyện ban hành quyết định tháo dỡ nhà không phép của ông M. là sai.

2. Nếu căn nhà xây dựng không phép sau ngày 1-7-2004

Theo thư trình bày thì UBND quận H ban hành quyết định tháo dỡ nhà không phép vào năm 2008. Do câu hỏi không hỏi rõ quyết định trên sai về phương diện nào, phương diện thời hiệu hay phương diện nội dung. Do đó, có thể tạm xem xét quyết định trên ở hai phương diện như sau:

Về thời hiệu, căn cứ nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7-12-2007 của Chính phủ, theo nghị định này không quy định về thời hiệu ban hành quyết định tháo dỡ nhà xây dựng không phép. Do đó, về phương diện thời hiệu quyết định tháo dỡ trên không bị vi phạm về thời hiệu.

Về nội dung, do câu hỏi quá đơn giản nên không đủ thông tin để trả lời một cách cụ thể. Để biết nội dung liên quan đến xử phạt nhà xây không giấy phép, ông/bà nên tham khảo các điều 12, 13, 14 và 15 nghị định 180/2007/NĐ- CP của Chính phủ.

Trân trọng
 

LS Phạm Đình Sơn
Theo Tuổi trẻ

 

Có thể bạn quan tâm

Cấp phép xây dựng tạm

Cấp phép xây dựng tạm

Hỏi: Tôi có mua một miếng đất ở tại một huyện ở TP.HCM (đã có giấy chứng nhận).