Nam A Bank tăng vốn điều lệ thêm 1.900 tỷ, lên 8.464 tỷ đồng

Ngày đăng: 10/08/2022

Chia sẻ

Ngân hàng Nhà nước ngày 3/8/2022 đã có công văn chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, NAB).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc NAB tăng vốn điều lệ thêm 1.900 tỷ, trong đó tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.229,9 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ tối đa thêm 670 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông NAB thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/4/2022.

Vào tháng 3/2022, Nam A Bank đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ hơn 5.134 tỷ đồng lên 6.564 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi tăng thêm 1.900 tỷ, vốn điều lệ của Nam Á Bank sẽ tăng lên 8.464 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2022, Nam A Bank báo lãi trước thuế hơn 1.171 tỷ đồng, tăng 9%. So với kế lợi nhuận trước thuế được đặt ra cho cả năm ở mức hoạch 2.250 tỷ đồng, ngân hàng này đã thực hiện được 52% mục tiêu sau nửa đầu năm.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của Nam A Bank tăng 12% so với đầu năm, lên mức 171.124 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 23% (còn 3.940 tỷ đồng), tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 35% (23.738 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 9% (111.897 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 8% (124.522 tỷ đồng), tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tăng 38% (17.976 tỷ đồng), phát hành giấy tờ có giá tăng 12% (11.631 tỷ đồng)…

Tổng nợ xấu tại ngày 30/06/2022 của ngân hàng giảm 6% so với đầu năm, chỉ còn 1.517 tỷ đồng.


Khánh Chi
Theo cafeland

Hướng dẫn đăng tin VIP 10k
Đăng tin miễn phí
Hải sản 468 (Banner Left)
TOP