Hướng dẫn sử dụng

1/ Đăng ký tài khoản

 • Bước 1: Nhấn vào Đăng nhập / Đăng
 
 • Bước 2: Nhấn vào “Đăng ký ngay”

 
 • Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào form đăng ký, các mục có dấu (*) là bắt buộc. Nhấn “Đăng ký” để hoàn tất quá trình.

 
 • Bước 4: Kích hoạt tài khoản thông qua việc xác thực email
 
 • Bước 5: Truy cập email cá nhân để xác thực tài khoản đăng ký. Trong trường hợp không nhận được email xác thực Quý khách hãy kiểm tra thư mục Spam.

 
 • Bước 6: Xác thực email thành công, bây giờ bạn đã có thể đăng nhập và trải nghiệm dịch vụ.
2/ Đăng tin
 
 • Bước 2: Vào mục “Quản lý nội dung” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Đăng tin”
 
 • Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào form, các mục có dấu (*) là bắt buộc. Nhấn nút “Đăng tin” để hoàn tất quá trình.
 • Nhập “Thông tin cơ bản” của bất động sản:
  • Tiêu đề tin
  • Hình thức
  • Loại nhà đất
  • Tỉnh/Thành
  • Quận/Huyện
  • Phường/Xã
  • Đường phố
  • Số nhà
 • Nhập “Đặc điểm” của bất động sản:
  • Diện tích
  • Vị trí nhà đất
  • Đường trước nhà
  • Số tầng
  • Phòng ngủ
  • Phòng tắm
  • Toilet
  • Pháp lý
  • Giá
  • Đơn vị
  • Hướng
 • Nhập “Mô tả” bất động sản
 • Nhập các thông tin khác của bất động sản:
  • Tiện ích
  • Lân cận
  • Video
  • Hình ảnh
    
 • Bước 4: Tin đăng sẽ hiển thị trên website sau khi được admin duyệt.

3/ Sửa tin

 • Bước 1: Vào mục “Quản lý nội dung” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Quản lý tin đăng” 
 • Bước 2: Chọn tin muốn sửa trong danh sách tin đã đăng và kích nhấn biểu tượng chức năng Sửa

 
 • Bước 3: Tin sửa sẽ hiển thị trên website sau khi được admin duyệt.

4/ Nâng cấp tin thường thành tin VIP

 • Bước 1: Vào mục “Quản lý nội dung” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Quản lý tin đăng” 
 • Bước 2: Chọn tin thường muốn nâng cấp thành tin VIP trong danh sách tin đã đăng và kích nhấn biểu tượng QUẢNG CÁO TIN VIP.

 
 • Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào form, các mục có dấu (*) là bắt buộc. Nhấn “THANH TOÁN” để hoàn tất quá trình.

 
 • Bước 4: Chọn phương thức thanh toán
 
 
 • Bước 5: Nhập thông tin thanh toán

 
 • Bước 6: Thông báo thanh toán mua tin VIP thành công
 

5/ Mua Box Ads

 • Bước 1: Vào mục “Quản lý nội dung” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Quản lý tin đăng” 
 • Bước 2: Chọn tin muốn sử dụng Box Ads trong danh sách tin đã đăng và kích nhấn biểu tượng QUẢNG CÁO BOX ADS.

 
 • Bước 3: Thực hiện thủ tục thanh toán mua quảng cáo Box Ads

6/ Mua lượt up tin

 • Bước 1: Vào mục “Mua quảng cáo” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Mua lượt up tin”
 • Bước 2: Chọn gói up tin và nhấn "THANH TOÁN" để hoàn tất quá trình 

 

7/ Quản lý và sử dụng lượt Up tin 

 • Vào mục “Quản lý quảng cáo” trong “Danh mục tiện ích”
 • Kích chọn vào ”Quản lý VIP”. Chọn tin VIP muốn sử dụng UP tin trong danh sách tin VIP đã đăng và kích nhấn biểu tượng UP TIN.
 • Kích chọn vào ”Quản lý lượt up tin” để xem lịch sử up tin.

 

8/ Bài viết - Dự án - Nhà môi giới - Doanh nghiệp

 • Cách thức “Đăng mới/ Chỉnh sữa/ Nâng cấp thành VIP” được thực hiện tương tự như tin đăng.
   

9/ Mua Combo quảng cáo

 • Bước 1: Vào mục “Mua quảng cáo” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Mua Combo quảng cáo
 • Bước 2: Chọn gói combo quảng cáo, nhập mã khuyến mãi (nếu có) và nhấn “THANH TOÁN” để hoàn tất quá trình
 
 

10/ Quản lý và sử dụng Combo quảng cáo

Khi mua combo quảng cáo thì hệ thống sẽ thêm "số lượt đăng thường" và "số lượt SET VIP" vào tài khoản của bạn:
 • Tổng số lượt đăng thường = tổng số lượt SET VIP
 • Ví dụ:
  • Khi mua combo Tin_VIP1 5 tin VIP thì hệ thống sẽ thêm vào tài khoản:
   - 5 lượt đăng tin thường
   - 5 lượt SET VIP
  • Khi mua combo BaiPR_VIP1 5 bài Tiêu điểm, 5 bài HOT, 5 bài Hiển thị trang chủ thì hệ thống sẽ thêm vào tài khoản:
   - 15 lượt đăng bài PR thường
   - 5 lượt SET TIÊU ĐIỂM + 5 lượt SET HOT + 5 lượt SET TRANG CHỦ
  • Khi mua combo DuAn_VIP15 dự án VIP thì hệ thống sẽ thêm vào tài khoản:
   - 5 lượt đăng dự án thường
   - 5 lượt SET VIP
Thời hạn sử dụng combo quảng cáo là vô thời hạn. Số lượng các dịch vụ quảng cáo chưa sử dụng trong combo sẽ được bảo lưu cho đến khi sử dụng hết và được cộng dồn khi mua thêm các combo khác.

Thời gian hiển thị của Tin VIP/ Box Ads/ Bài PR nổi bật/ Dự án nổi bật khi sử dụng combo là 30 ngày

Cách sử dụng combo quảng cáo tin VIP:
 • Bước 1: Đăng tin thường
 • Bước 2: Vào mục "Quản lý tin đăng"
  • Chọn tin thường muốn nâng cấp thành tin VIP và kích nhấn biểu tượng “SET VIP”
  • Chọn tin muốn sử dụng Box Ads và kích nhấn biểu tượng “SET BOX ADS”
  • Hệ thống cập nhật số lượt “SET VIP” và “SET BOX ADS” 

 
Cách sử dụng combo quảng cáo bài PR::
 • Bước 1: Đăng bài PR thường
 • Bước 2: Vào mục "Quản lý bài viết"
  • Chọn bài PR thường muốn nâng cấp thành bài PR HOT/ Tiêu điểm/ Hiển thị trang chủ và kích nhấn biểu tượng “SET HOT”/ “SET TIÊU ĐIỂM”/ “SET TRANG CHỦ”
  • Hệ thống cập nhật số lượt “SET HOT”/ “SET TIÊU ĐIỂM”/ “SET TRANG CHỦ

 
Cách sử dụng combo quảng cáo dự án VIP:
 • Bước 1: Đăng dự án thường
 • Bước 2: Vào mục "Quản lý dự án"
  • Chọn dự án thường muốn nâng cấp thành dự án VIP và kích nhấn biểu tượng “SET VIP” 
  • Hệ thống cập nhật số lượt “SET VIP”.


11/ Chuyển dịch vụ

Chuyển dịch vụ là chức năng chia sẻ các dịch vụ đã mua trong combo quảng cáo với các thành viên khác.
Khi chuyển dịch vụ thì hệ thống sẽ chuyển “số lượt đăng thường” và “số lượt SET VIP” từ tài khoản chuyển đến tài khoản nhận:
 • Tổng số lượt đăng thường = tổng số lượt SET VIP
 • Ví dụ:
  • Khi chuyển 5 tin VIP thì hệ thống sẽ chuyển:
   - 5 lượt đăng tin thường
   - 5 lượt SET VIP
  • Khi chuyển 5 bài Tiêu điểm, 5 bài HOT, 5 bài Hiển thị trang chủ thì hệ thống sẽ chuyển:
   - 15 lượt đăng bài PR thường
   - 5 lượt SET TIÊU ĐIỂM + 5 lượt SET HOT + 5 lượt SET TRANG CHỦ
  • Khi chuyển 5 dự án VIP thì hệ thống sẽ chuyển:
   - 5 lượt đăng dự án thường
   - 5 lượt SET VIP
Cách chuyển dịch vụ:
 • Bước 1: Vào mục “Mua quảng cáo” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Chuyển dịch vụ”
 • Bước 2: Nhập số điện thoại của tài khoản thành viên sẽ nhận dịch vụ
 • Bước 3: Nhập số lượng các loại dịch vụ muốn chuyển
 • Bước 4: Nhấn "CHUYỂN DỊCH VỤ" để thực hiện lệnh chuyển


12/ Mua Banner

 • Bước 1: Vào mục “Mua quảng cáo” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Mua quảng cáo banner”
 • Bước 2: Chọn gói banner và nhấn “THANH TOÁN” để hoàn tất quá trình

 

13/ Quản lý Banner

 • Vào mục “Quản lý quảng cáo” trong “Danh mục tiện ích”
 • Kích chọn vào ”Quản lý banner quảng cáo” để xem danh sách các banner đã mua
 

14/ Đăng ký nhận tin bất động sản qua email

 • Bước 1: Nhấn vào Đăng ký nhận tin 
 
 • Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin “Đăng ký nhận bản tin bất động sản theo yêu cầu” và nhấn “Đăng ký nhận bản tin” để kết thúc quá trình đăng ký
 
TOP