Hướng dẫn sử dụng

1/ Đăng ký tài khoản

 • Bước 1: Nhấn vào Đăng nhập / Đăng
 
 • Bước 2: Nhấn vào “Đăng ký ngay”

 
 • Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào form đăng ký, các mục có dấu (*) là bắt buộc. Nhấn “Đăng ký” để hoàn tất quá trình.

 
 • Bước 4: Kích hoạt tài khoản thông qua việc xác thực email
 
 • Bước 5: Truy cập email cá nhân để xác thực tài khoản đăng ký. Trong trường hợp không nhận được email xác thực Quý khách hãy kiểm tra thư mục Spam.

 
 • Bước 6: Xác thực email thành công, bây giờ bạn đã có thể đăng nhập và trải nghiệm dịch vụ.
2/ Đăng tin
 
 • Bước 2: Vào mục “Quản lý nội dung” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Đăng tin”

 
 • Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào form, các mục có dấu (*) là bắt buộc. Nhấn nút “Đăng tin” để hoàn tất quá trình.
 • Nhập “Thông tin cơ bản” của bất động sản:
  • Tiêu đề tin
  • Hình thức
  • Loại nhà đất
  • Tỉnh/Thành
  • Quận/Huyện
  • Phường/Xã
  • Đường phố
  • Số nhà
 • Nhập “Đặc điểm” của bất động sản:
  • Diện tích
  • Vị trí nhà đất
  • Đường trước nhà
  • Số tầng
  • Phòng ngủ
  • Phòng tắm
  • Toilet
  • Pháp lý
  • Giá
  • Đơn vị
  • Hướng
 • Nhập “Mô tả” bất động sản
 • Nhập các thông tin khác của bất động sản:
  • Tiện ích
  • Lân cận
  • Video
  • Hình ảnh
    
 • Bước 4: Tin đăng sẽ hiển thị trên website sau khi được admin duyệt.

3/ Sửa tin

 • Bước 1: Vào mục “Quản lý nội dung” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Quản lý tin đăng” 
 • Bước 2: Chọn tin muốn sửa trong danh sách tin đã đăng và kích nhấn biểu tượng chức năng Sửa

 
 • Bước 3: Tin sửa sẽ hiển thị trên website sau khi được admin duyệt.

4/ Nâng cấp tin thường thành tin VIP

 • Bước 1: Vào mục “Quản lý nội dung” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Quản lý tin đăng” 
 • Bước 2: Chọn tin thường muốn nâng cấp thành tin VIP trong danh sách tin đã đăng và kích nhấn biểu tượng QUẢNG CÁO TIN VIP.

 
 • Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào form, các mục có dấu (*) là bắt buộc. Nhấn “THANH TOÁN” để hoàn tất quá trình.

 
 • Bước 4: Chọn phương thức thanh toán
 
 
 • Bước 5: Nhập thông tin thanh toán

 
 • Bước 6: Thông báo thanh toán mua tin VIP thành công
 

5/ Mua Box Ads

 • Bước 1: Vào mục “Quản lý nội dung” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Quản lý tin đăng” 
 • Bước 2: Chọn tin muốn sử dụng Box Ads trong danh sách tin đã đăng và kích nhấn biểu tượng QUẢNG CÁO BOX ADS.

 
 • Bước 3: Thực hiện thủ tục thanh toán mua quảng cáo Box Ads

6/ Mua lượt up tin

 • Bước 1: Vào mục “Mua quảng cáo” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Mua lượt up tin”
 • Bước 2: Chọn gói up tin và nhấn "THANH TOÁN" để hoàn tất quá trình 

 

7/ Quản lý và sử dụng lượt Up tin 

 • Vào mục “Quản lý quảng cáo” trong “Danh mục tiện ích”
 • Kích chọn vào ”Quản lý VIP”. Chọn tin VIP muốn sử dụng UP tin trong danh sách tin VIP đã đăng và kích nhấn biểu tượng UP TIN.
 • Kích chọn vào ”Quản lý lượt up tin” để xem lịch sử up tin.

 

8/ Bài viết - Dự án - Nhà môi giới - Doanh nghiệp

 • Cách thức “Đăng mới/ Chỉnh sữa/ Nâng cấp thành VIP” được thực hiện tương tự như tin đăng.
   

9/ Mua Combo quảng cáo

 • Bước 1: Vào mục “Mua quảng cáo” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Mua Combo quảng cáo
 • Bước 2: Chọn gói combo quảng cáo, nhập mã khuyến mãi (nếu có) và nhấn “THANH TOÁN” để hoàn tất quá trình
 
 

10/ Quản lý và sử dụng Combo quảng cáo

Khi mua combo quảng cáo:
 • Thêm số lượt đăng thường theo gói mua combo:
  • Hệ thống sẽ thêm số lượt đăng thường vào tài khoản của bạn, được quy định như sau:
   • Số lượt đăng tin thường = số lượng “TIN VIP” theo gói combo
   • Số lượt đăng bài PR thường = tổng số lượng “TIÊU ĐIỂM + HOT + HIỂN THỊ TRANG CHỦ” theo gói combo
   • Số lượt đăng dự án thường = số lượng “DỰ ÁN VIP” theo gói combo
  • Nếu tài khoản của bạn còn số lượt đăng thường chưa sử dụng thì sẽ được cộng dồn thêm.
 • Thêm số lượt SET VIP theo gói mua combo:
  • Hệ thống sẽ thêm số lượt SET VIP tương ứng với gói combo bạn đã mua vào tài khoản của bạn.
  • Nếu tài khoản của bạn còn số lượt SET VIP chưa sử dụng thì sẽ cộng dồn thêm.
 • Ví dụ:
  • Khi mua combo có 10 tin VIP: tài khoản sẽ cập nhật thêm 10 lượt đăng tin thường + 10 lượt SET VIP
  • Khi mua combo có 10 bài Tiêu điểm - 10 bài HOT - 10 bài Hiển thị trang chủ: tài khoản sẽ cập nhật thêm 30 lượt đăng bài PR thường + 10 lượt SET TIÊU ĐIỂM + 10 lượt SET HOT + 10 lượt SET TRANG CHỦ
  • Khi mua combo có 10 dự án VIP: tài khoản sẽ cập nhật thêm 10 lượt đăng dự án thường + 10 lượt SET VIP
 • Thời hạn sử dụng gói combo quảng cáo là vô thời hạn. Số lượng các quảng cáo chưa sử dụng trong combo sẽ không có thời hạn kết thúc và được cộng dồn khi mua thêm các gói combo khác.
 • Thời gian hiển thị mặc định của Tin VIP/ Box Ads/ Bài PR nổi bật/ Dự án nổi bật khi sử dụng gói combo là 30 ngày
   
 • Vào mục “Quản lý nội dung” trong “Danh mục tiện ích”: số lượng sử dụng từng loại quảng cáo trong combo sẽ được cập nhật trong “Quản lý tin đăng”, “Quản lý bài viết” và “Quản lý dự án”.
   
 • Quản lý tin đăng:
  • Hiển thị số lượt “SET VIP” và “SET BOX ADS
  • Khi muốn nâng cấp tin thường thành tin VIP thì chọn tin thường và kích nhấn biểu tượng “SET VIP”.
  • Khi muốn sử dụng Box Ads thì chọn tin và kích nhấn biểu tượng “SET BOX ADS”. 

 
 • Quản lý bài viết:
  • Hiển thị số lượt “SET HOT”/ “SET TIÊU ĐIỂM”/ “SET TRANG CHỦ”.
  • Khi muốn nâng cấp bài PR thường thành bài HOT/ Tiêu điểm/ Hiển thị trang chủ thì chọn bài PR thường và kích nhấn biểu tượng “SET HOT”/ “SET TIÊU ĐIỂM”/ “SET TRANG CHỦ”.

 
 • Quản lý dự án:
  • Hiển thị số lượt “SET VIP” 
  • Khi muốn nâng cấp dự án thường thành dự án VIP thì chọn dự án thường và kích nhấn biểu tượng “SET VIP”


11/ Chuyển dịch vụ

 • Chuyển các dịch vụ đã mua trong gói combo cho tài khoản thành viên khác sử dụng
 • Đối với tin VIP, dự án VIP, bài viêt HOT- Tiêu Điểm - Trang Chủ thì khi chuyển sẽ bao gồm chuyển số lượng SET VIP + số lượt đăng thường tương ứng:
  • Chuyển tin VIP = chuyển số lượng SET VIP + số lượt đăng tin thường
  • Chuyển dự án VIP = chuyển số lượng SET VIP + số lượt đăng dự án thường
  • Chuyển bài viết HOT = chuyển số lượng SET HOT + số lượt đăng bài viết thường
  • Chuyển bài viết Tiêu Điểm = chuyển số lượng SET TIÊU ĐIỂM + số lượt đăng bài viết thường
  • Chuyển bài viết Trang Chủ = chuyển số lượng SET TRANG CHỦ + số lượt đăng bài viết thường
 
 • Bước 1: Vào mục “Mua quảng cáo” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Chuyển dịch vụ”
 • Bước 2: Nhập số điện thoại của tài khoản thành viên sẽ nhận dịch vụ
 • Bước 3: Nhập số lượng các loại dịch vụ muốn chuyển
 • Bước 4: Nhấn "CHUYỂN DỊCH VỤ" để thực hiện lệnh chuyển


12/ Mua Banner

 • Bước 1: Vào mục “Mua quảng cáo” trong “Danh mục tiện ích”, kích chọn vào ”Mua quảng cáo banner”
 • Bước 2: Chọn gói banner và nhấn “THANH TOÁN” để hoàn tất quá trình

 

13/ Quản lý Banner

 • Vào mục “Quản lý quảng cáo” trong “Danh mục tiện ích”
 • Kích chọn vào ”Quản lý banner quảng cáo” để xem danh sách các banner đã mua
 

14/ Đăng ký nhận tin bất động sản qua email

 • Bước 1: Nhấn vào Đăng ký nhận tin 
 
 • Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin “Đăng ký nhận bản tin bất động sản theo yêu cầu” và nhấn “Đăng ký nhận bản tin” để kết thúc quá trình đăng ký
 
TOP