Bất động sản Hồ Chí Minh

Lọc bất động sản
Lọc bất động sản

Diện tích

Mức giá

Đăng tin miễn phí
Hải sản 468 (Banner Left)
Hướng dẫn đăng tin VIP 10k
Tìm thấy 2791 kết quả
Sắp sếp theo

00:46 24/05/2022

43.5 m2
13 Triệu/tháng

Nhà Cho Thuê Nguyên Căn Q3

Quận 3, Hồ Chí Minh

15:11 15/04/2022

43 m2
16.5 Triệu/tháng

SGR BUILDING – Cho thuê văn phòng kí gửi

Quận 1, Hồ Chí Minh

15:31 15/04/2022

35 m2
6 Triệu/tháng

Cho thuê OFFICETEL giá tốt

Quận 7, Hồ Chí Minh

15:17 15/04/2022

85 m2
32 Triệu/tháng

Cho thuê văn phòng Quận 4

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:24 15/04/2022

12 m2
16 Triệu/tháng

YES OFFICE cho thuê văn phòng

Quận 1, Hồ Chí Minh

15:44 15/04/2022

100 m2
26.5 Triệu/tháng

Cho thuê văn phòng Quận 10

Quận 10, Hồ Chí Minh

16:05 13/04/2022

25 m2
6 Triệu/tháng

Cho thuê phòng MớI 25m2 Bùi Viện Q1

Quận 1, Hồ Chí Minh

Quận 3, Hồ Chí Minh

00:46 24/05/2022

43.5 m2

13 Triệu/tháng

Quận 1, Hồ Chí Minh

15:11 15/04/2022

43 m2

16.5 Triệu/tháng

Quận 7, Hồ Chí Minh

15:31 15/04/2022

35 m2

6 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:17 15/04/2022

85 m2

32 Triệu/tháng

Quận 1, Hồ Chí Minh

15:24 15/04/2022

12 m2

16 Triệu/tháng

Quận 10, Hồ Chí Minh

15:44 15/04/2022

100 m2

26.5 Triệu/tháng

Quận 1, Hồ Chí Minh

16:05 13/04/2022

25 m2

6 Triệu/tháng

TOP