Bất động sản Hồ Chí Minh

Lọc bất động sản
Lọc bất động sản

Diện tích

Mức giá

Hải sản 468 (Banner Left)
Tặng quảng cáo FB 1 triệu
Đăng tin miễn phí
Tìm thấy 66 kết quả
Sắp sếp theo

15:17 15/04/2022

85 m2
32 Triệu/tháng

Cho thuê văn phòng Quận 4

Quận 4, Hồ Chí Minh

00:00 15/02/2022

32 m2
10.3 Triệu/tháng

Cho thuê căn hộ Studio MILLENNIUM

Quận 4, Hồ Chí Minh

00:04 15/02/2022

80 m2
15 Triệu/tháng

Cho thuê căn hộ GOLD VIEW

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:48 11/09/2021

74 m2
20 Triệu/tháng

Cho thuê căn hộ 2pn 2wc River Gate quận 4

Quận 4, Hồ Chí Minh

23:32 10/09/2021

65 m2
14 Triệu/tháng

Cho thuê căn hộ GOLD VIEW nhà siêu đẹp

Quận 4, Hồ Chí Minh

21:33 10/09/2021

67 m2
13 Triệu/tháng

Cho thuê căn hộ GOLD VIEW 67m2, quận 4

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:43 11/09/2021

74 m2
18 Triệu/tháng

GIÁ SIÊU TỐT tại RIVER GATE 74m2, 2pn

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:38 11/09/2021

50 m2
11 Triệu/tháng

Cho thuê căn hộ Grand Riverside 1pn, 50m2

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:26 11/09/2021

74 m2
20 Triệu/tháng

Cho thuê căn hộ RIVER GATE 74m2, 2pn

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:11 11/09/2021

80 m2
14 Triệu/tháng

Cho thuê căn hộ GOLD VIEW giá hạt dẻ

Quận 4, Hồ Chí Minh

21:49 10/09/2021

80 m2
14 Triệu/tháng

Cho thuê căn hộ GOLD VIEW 80m2, quận 4

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:30 11/09/2021

74 m2
18 Triệu/tháng

GIÁ SIÊU TỐT tại RIVER GATE 74m2

Quận 4, Hồ Chí Minh

23:02 10/09/2021

35 m2
10 Triệu/tháng

CHO THUÊ STUDIO SAIGON ROYAL

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:16 11/09/2021

53 m2
16 Triệu/tháng

CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP SAIGON ROYAL 53m2

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:21 11/09/2021

74 m2
17 Triệu/tháng

Cho thuê căn hộ MILLENNIUM 74m2, 2pn

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:34 11/09/2021

65 m2
14 Triệu/tháng

GIÁ SIÊU TỐT tại GOLD VIEW 65m2, 2pn

Quận 4, Hồ Chí Minh

23:36 10/09/2021

65 m2
17 Triệu/tháng

CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP MILLENNIUM 65m2

Quận 4, Hồ Chí Minh

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:17 15/04/2022

85 m2

32 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

00:00 15/02/2022

32 m2

10.3 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

00:04 15/02/2022

80 m2

15 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:48 11/09/2021

74 m2

20 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

23:32 10/09/2021

65 m2

14 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

21:33 10/09/2021

67 m2

13 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:43 11/09/2021

74 m2

18 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:38 11/09/2021

50 m2

11 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:26 11/09/2021

74 m2

20 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:11 11/09/2021

80 m2

14 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

21:49 10/09/2021

80 m2

14 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:30 11/09/2021

74 m2

18 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

23:02 10/09/2021

35 m2

10 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:16 11/09/2021

53 m2

16 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:21 11/09/2021

74 m2

17 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

15:34 11/09/2021

65 m2

14 Triệu/tháng

Quận 4, Hồ Chí Minh

23:36 10/09/2021

65 m2

17 Triệu/tháng

TOP