Bất động sản Khánh Hòa

Lọc bất động sản
Lọc bất động sản

Diện tích

Mức giá

Tìm thấy 224 kết quả
Sắp sếp theo

17:08 26/10/2022

90 m2
15 Triệu/tháng

Cho thuê nhà nguyên căn 4 tầng

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

12:21 27/10/2022

30 m2
3.4 t?/tháng Triệu/tháng

Cho thuê hoặc bán nhà nguyên căn 4 tầng

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

17:08 26/10/2022

90 m2

15 Triệu/tháng

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

12:21 27/10/2022

30 m2

3.4 t?/tháng Triệu/tháng

TOP