Mẫu giấy tờ chứng minh đủ điều kiện vay vốn xây mới, sửa chữa nhà ở từ ngày 01/10/2021

Ngày đăng: 09/11/2021

Chia sẻ

Ngày 16/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 49/2021/NĐ-CP).

Theo đó, tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn rõ các Mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Bao gồm, các Mẫu sau đây:

Mẫu số 01. Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 (Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở đối với người có công với cách mạng).

Mẫu số 02. Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở đối với đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 đã nghỉ việc, nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật (Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở đối với người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị và đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ chế độ).

Mẫu số 03. Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở đối với các đối tượng quy định tại khoản 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 (Giấy xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức).

Mẫu số 04. Mẫu giấy xác nhận về điều kiện thu nhập đối với các đối tượng đối tượng quy định tại khoản 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 (Mẫu giấy xác nhận về điều kiện thu nhập).

>>> Chi tiết các mẫu văn bản xem tại đây

Thông tư 09/2021/TT-BXD bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021.

Thổ Kim
Theo cafeland

Tặng quảng cáo FB 1 triệu
Đăng tin miễn phí
Hải sản 468 (Banner Left)
TOP