Tăng cường phát triển vật liệu xây không nung chất lượng cao

Ngày đăng: 17/02/2022

Chia sẻ
Theo Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030 mới được phê duyệt theo Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021, sẽ phát triển vật liệu xây không nung thành một ngành công nghiệp tiên tiến, hiện đại; ưu tiên phát triển các sản phẩm vật liệu nhẹ, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành xây dựng…


Mục tiêu chung của Chương trình đẩy mạnh sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) để thay thế gạch đất sét nung, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất nông nghiệp, giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường; tận dụng phế thải từ các ngành công nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu. Cụ thể:

- Đẩy mạnh sản xuất và sử dụng VLXKN thay thế một phần gạch đất sét nung đạt tỉ lệ 35-40% vào năm 2025, 40-45% vào năm 2030 trong tổng số vật liệu xây, đảm bảo tỉ lệ sử dụng VLXKN trong các công trình theo quy định; giảm phát thải khí CO2 vào năm 2025 là trên 2,5 triệu tấn/năm và năm 2030 là trên 3 triệu tấn/năm.

- Định hướng đầu tư phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu không nung đến năm 2030, đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng; tăng cường đầu tư phát triển sản xuất các chủng loại sản phẩm tấm lớn, sản phẩm nhẹ, tính năng cao, phù hợp với điều kiện nguyên vật liệu và nhu cầu thị trường.

Về giải pháp để đạt được mục tiêu, yêu cầu nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm mới, các loại phụ gia cho sản xuất; phát triển sản xuất các sản phẩm VLXKN tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng; các sản phẩm tận dụng phế thải làm nguyên liệu sản xuất VLXKN nhằm tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến VLXKN.

Tỷ lệ sử dụng VLXKN trong công trình xây dựng giai đoạn đến năm 2030: Đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công sử dụng 100% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây. Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 90% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây.

Đồng thời, đẩy mạnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quản lý chất lượng và chất lượng các sản phẩm VLXKN đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm thúc đẩy việc sản xuất và sử dụng VLXKN…

Được biết, hiện nay VLXKN đã trở thành một phần quan trọng trong kết cấu vật liệu xây nói riêng và vật liệu xây dựng nói chung. Với số lượng trên 1.600 cơ sở sản xuất VLXKN hiện có trên cả nước, tổng công suất thiết kế của các cơ sở sản xuất VLXKN năm 2019 là trên 10 tỷ viên QTC (chiếm khoảng 30% công suất thiết kế của vật liệu xây).

Châu An
Theo Cafeland

Hải sản 468 (Banner Left)
Tặng quảng cáo FB 1 triệu
Đăng tin miễn phí
TOP