Đất nông nghiệp có được xây dựng nhà tạm?

Ngày đăng: 18/02/2022

Chia sẻ
Đất nông nghiệp có được xây dựng nhà tạm, nhà cấp 4 không? Khi xây nhà trên đất nông nghiệp mà bị thu hồi thì có được bồi thường không? là những câu hỏi mà nhiều người quan tâm hiện nay.


Đất nông nghiệp có được xây dựng nhà tạm? Hình minh họa

Đất nông nghiệp có được xây dựng nhà tạm?

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đất nông nghiệp được phân loại để chỉ sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

Theo quy định về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất trong Luật Đất đai 2013 tại Khoản 1, Điều 170, người sử dụng đất phải thực hiện đúng mục đích sử dụng của đất nên việc xây nhà tạm, nhà cấp 4 trên đất nông nghiệp đều là trái quy định của Luật Đất đai, cụ thể quy định về nghĩa vụ của người sử dụng đất như sau:

Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xây nhà trên đất nông nghiệp có được đền bù?

Đối với thắc mắc liên quan đến việc bồi thường khi nhà nước thu hồi khi xây nhà trên đất nông nghiệp thì Luật Đn ất đai 2013 có quy định như sau:

Điều 64. thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

Điều 92. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, theo như các quy định trên thì việc sử dụng đất sai mục đích có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về đất đai hoặc nặng hơn có thể bị thu hồi đất mà không được bồi thường về đất. Còn thắc mắc bồi thường về việc xây nhà trên đất nông nghiệp thì theo quy định đây được coi là tài sản tạo lập trái quy định của pháp luật về đất đai nên căn cứ theo quy định tại Điều 92 Luật Đất đai thì đối với loại tài sản này sẽ không được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Làm thế nào để xây nhà trên đất nông nghiệp?

Nếu muốn xây dựng nhà ở thì nhà này phải được xây dựng trên đất ở. Để chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở người sử dụng đất cần phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Căn cứ theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, và cụ thể ở đây là đất để xây dựng nhà ở thì phải được sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đất được chuyển đổi mục đích sử dụng là đất có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm và nhu cầu sử dụng đất thực tế; không nằm trong các quy hoạch không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở địa phương; được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện chuyển đổi.

Hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất được nộp tại phòng đăng ký đất đai, phòng Tài nguyên môi trường cấp quận, huyện nơi có đất. Khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện các nghĩa vụ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, thông thường được tính bằng 50% mức chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp ở địa phương, được quy định trong bảng giá đất trong quyết định UBND cấp tỉnh ban hành.

Châu An
Theo Cafeland

TOP