Infographic: Những đồ vật "tử hình" sự nghiệp của bạn

Ngày đăng: 23/02/2022

Chia sẻ
Nhiều người trong chúng ta thường có thói quen trang trí bàn làm việc bằng cây xanh và những món đồ vật, một mặt vừa mang lại thẩm mỹ, một mặt cho bàn làm việc sinh động. Tuy nhiên, phong thủy bàn làm việc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vận thế của bạn. Có những đồ vật không tốt cho sự nghiệp, cấm kỵ bày trên bàn làm việc chúng ta KHÔNG-THỂ-XEM-THƯỜNG.Thủy Bùi
buithuy@lichngaytot.com
TOP