NGUYÊN TẮC CHIÊM ĐOÁN

Ngày đăng: 10/04/2023

Chia sẻ

Kỳ Môn Độn Giáp bàn là một phương trình gồm 2 yếu tố thời gian và không gian. Do đó, cả thời gian và không gian cần phải được xem xét khi phân tích. Dòng thời gian là một trong những yếu tố quan trọng trong việc diễn dịch lá số, đặc biệt nếu chiêm bốc được thực hiện liên quan đến tình hình sức khỏe y tế hay thực hiện hành động mà có khả năng gây ảnh hưởng mạnh đến cuộc đời của một người.

Kỳ Môn Bàn là phản ánh mệnh lệnh từ Vũ Trụ.

Mấu chốt là trung cung của Bàn nơi Khí nhập và phân phối đến tất cả các cung khác nhau. 

Trong chiêm bốc, theo Trí Nhuận Kỳ Môn Độn Giáp, chúng ta cần phải xét đến trung cung, vì nó liên kết với Sinh Môn. Tất cả mọi yếu tố trong bàn thuộc về một ngũ hành nhất định. Chúng cũng mang theo ý nghĩa của bát quái gốc mà có thể vượt ra ngoài ý nghĩa của ngũ hành gốc đó đại diện.

Chẳng hạn, Ly đại diện cho ốc sên hay bất cứ gì có chất liệu mềm mại bên trong.

Vì mỗi yếu tố bay qua các cung, chúng mang theo tính chất của cung gốc, cũng như là chất lượng của các yếu tố khác hiện diện ở cung gốc. Điều này tạo ra các yếu tố ẩn tàng.

Chiêm bốc phải có tiêu điểm, ví dụ như người chiêm bốc phải luôn biết rõ ràng về điều muốn xét khi chiêm bốc, điều gì ẩn bên ngoài chủ đề đang xem xét.
Điều này giúp tránh sự nhầm lẫn.   

Một vài chia sẻ,

Nguyễn Thành Phương
____________o0o_____________
𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐲̉ 𝐓𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡 
A4, đường D7, p. Phước Long B, Quận 9, Tp. Thủ Đức
0981 229 461 
lienhe.tmfs@gmail.com 
Hướng dẫn đăng tin VIP 10k
Hải sản 468 (Banner Left)
Tặng quảng cáo FB 1 triệu
TOP