Biểu trưng và nhận biết thị giác

Logo hay biểu trưng là một phương tiện để nhận biết một đối tượng qua kênh thị giác là chính. Logo thường song hành với các thương hiệu, trong thế giới truyền thông. Logo cũng được dùng để nhận diện một sự kiện, một địa danh.

Ngày đăng: 12/12/2022
test
TOP