Ngày đăng: 06/02/2024
Bên cạnh tục lì xì thì Xin Chữ Đầu Năm là một phong tục truyền thống đã có từ lâu mỗi dịp Tết đến xuân về của người Việt Nam. Đây là một nét văn hóa đẹp thể hiện truyền thống văn hóa dân tộc.
TOP